Wie is Bas?

 

Bas is een vrolijke, spontane en wat verlegen jonge man van 25 jaar oud met ADHD en Gilles de la Tourette.

Hij heeft naast zijn ouders een oudere zus, Yvonne, waar hij stapelgek op is. Bas is geboren in Amsterdam in 1980 en hij is in 1983 met het gezin verhuisd naar Purmerend.

Bas is gek op judo, K3, Bassie en Adriaan, Pippie Langkous, ABBA en computerspelletjes. Het liefst allemaal tegelijk.

Bas is een jongen die zich graag terugtrekt op zijn eigen kamer om een spelletje te doen en muziek te luisteren, maar hij vindt het ook heerlijk om gezellig bij elkaar te zitten om koffie te drinken of televisie te kijken.

Heel veel plezier doe je Bas als hij mee mag op vakantie. Lekker vliegen en dan een aantal dagen lekker zonnen, zwemmen en winkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De thuissituatie

Bas is op 19 juni 1980 geboren na een normale zwangerschap en bevalling. Hij heeft een oudere zus Yvonne.

Hij was als baby erg gemakkelijk en lief. Ongerustheid begon pas bij ons rond de achtste maand toen Bas vrij passief bleef en geen motorische voortgang vertoonde. Bas had in die tijd ook regelmatig een verstopte neus en oren.

In oktober 1981 is Bas getest voor zijn gehoor bij het Audiologisch Centrum en bij het bureau voor motorisch meervoudig gehandicapte kinderen. Bas bleef namelijk achterlopen in zijn motorische- en spraakontwikkeling. Hij was soms agressief en had driftbuien.

Bij een Ewing-test scoorde hij twee keer onvoldoende, waarna hij is doorverwezen naar een KNO-arts.

In juli 1982 is Bas onderzocht op het Bureau voor Jong Geretardeerde Kinderen. Bas heeft op zijn inmiddels 2-jarige leeftijd vrij frequent gilbuien, hij slaat, bijt en is angstig.

 

In augustus 1982 wordt Bas doorverwezen naar het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam om zijn psychomotorische achterstand te laten onderzoeken. Echt duidelijke symptomen zijn niet waar te nemen, hoewel er wel sprake is van bij herhaling dubieus verhoogde toxoplasmose reacties.

Op driejarige leeftijd was Bas nog steeds onzeker tijdens het lopen, dat hem uiteindelijk is aangeleerd door zijn moeder, die dagelijks met hem naar het zwembad ging omdat lopen in het water, aan de hand, hem wel redelijk afging.

Ook de taal was nog niet op gang gekomen, hoewel hij wel begreep wat er tegen hem gezegd werd.

 

 

 

 

 

Het viel op dat Bas, hoewel hij hier soms driftig en boos kon worden, heel makkelijk zich kon schikken als hij gecorrigeerd werd.

Wij als ouders vonden het prettig dat wij overal bij betrokken werden en regelmatig op de hoogte werden gehouden van het wel en wee van Bas.

Na een aantal jaren is Bas naar het V.S.O. van dezelfde school gegaan. Hier werden wat meer eisen aan Bas gesteld en leerde hij o.a. omgaan met gereedschap. Hij ging ook vanuit de school stage lopen op een boerderij en op de kinderboerderij in Purmerend.

Hoewel hij weinig initiatief toonde en vooral werkte op aanwijzing, bleek men met hem best wel tevreden.

Het was al snel duidelijk dat Bas nooit aan een normale baan zou kunnen komen, maar de stagebegeleiders prezen Bas allen vanwege zijn opgeruimde karakter en zijn liefde voor dieren.In het jaar dat Bas 20 werd moest hij van school af om te gaan werken bij de dagbesteding van Kadijkerkoog.

Bas vond het vreselijk dat hij niet meer naar school kon. Dit was de fijnste tijd van zijn leven.

 

Vanaf 1986 gaat het thuis echter steeds moeilijker. Bas werd aangemeld bij “Kadijkerkoog”, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, onderdeel van de Prinsenstichting. Vanaf begin 1989 gaat Bas af en toe naar de weekend opvang. Bas vindt dit maar niets en het levert de nodige huil- en driftbuien op.

Het gedrag van Bas wordt steeds problematischer.

 

In april 1983 is Bas onderzocht door een neuroloog. Het chromosomenonderzoek is normaal. In juni van dat jaar is Bas geplaatst op het Medisch Kinderdagverblijf “Kabouter/West”. Hij heeft het hier goed naar zijn zin en was prima handelbaar. Hij zat in een kleine groep met bijna 1 op 1 begeleiding.

In november 1983, wij zijn ondertussen vanuit Amsterdam verhuisd naar Purmerend, werd Bas opnieuw onderzocht door de kinderneuroloog. De conclusie was dat Bas waarschijnlijk een stoornis van alle hogere cortex functies heeft op grond van ultrastructurele afwijkingen die zonder cortexonderzoek niet aantoonbaar zijn (Cortex: de buitenste weefsellaag van de hersenschors)

Bas blijft onder controle in het Emma Kinderziekenhuis.

In september 1984, kort na de verhuizing naar Purmerend, is Bas naar de M.L. Kingschool gegaan, naar het S.O. Hij was dat jaar veruit de jongste leerling en hij voelde zich vanaf het beging op zijn gemak en ging hier elke dag graag naar toe. Zelfs vakanties hoefden voor Bas niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug