Update 15 december

 

Lieve mensen,

 

Er is weer nieuws te melden van het front. 

Wij hebben een brief gekregen van de sectormanager wonen die wij voor het gemak maar hieronder hebben gezet.

 

 

 

 

Geachte ouders,

 

In de brief van 28 september jl. heeft de coŲrdinator Woonbureau u laten weten uw zoon Bas te hebben geplaatst op de interne wachtlijst van de Prinsenstichting voor de woning Oockeshoek 10/11.

Ik heb haar gevraagd om ook de mogelijkheden van andere woningen verder te

onderzoeken als second-bestoplossing, zodra daar woonruimte vrijkomt.

Op Oockeshoek 9 komt in februari woonruimte vrij door de verhuizing van een cliŽnt.

Oockeshoek 9 is een woning waarbinnen intensieve zorg geboden wordt aan 9 cliŽnten. Het team volgt momenteel scholing in de methode van-Gentle Teaching, welke eind januari zal zijn voltooid. Binnen dit team werken ook enkele mannen. In geval van calamiteiten kan men middels een alarmeringssysteem assistentie oproepen.

Gezien bovenstaande kan mijns inziens de ondersteuning van Bas op een verantwoorde wijze vorm krijgen binnen Oockeshoek 9 en is het mijn voornemen om Bas in februari te laten verhuizen naar deze woning.

Voor vragen en bezichtiging van de woning kunt u contact opnemen met de clustermanager.

In ons gesprek van 19 september jl. gaf u aan de zorgverleningsovereenkomst met de Prinsenstichting op te willen zeggen. Graag vernemen wij uiterlijk 6 januari a.s. van u of u dit voornemen gestand wilt doen of hiervan afziet.

Met vriendelijke groet,

De sectormanager Wonen,

 

(Omdat wij niets tegen individuele medewerkers van de stichting hebben, hebben we de namen uit de brief gehaald.)

 

Dit is ons commentaar op deze brief:

 

In de brief staat dat Bas moet verhuizen naar Oockeshoek 9. Het vreemde hieraan is dat deze plek absoluut niet met ons besproken is. Bas staat op de wachtlijst voor Oockeshoek 10/11. Het is duidelijk dat deze website en de energie die wij erin steken om tot een goede woonplek voor Bas te komen, bij de stichting niet in goede aarde valt. Anders is niet te verklaren hoe het komt dat Bas nu opeens op een andere groep geplaatst moet worden. Het lijkt er erg op dat in de huidige situatie elke vrijkomende plek voor Bas geschikt is, om maar van ons af te zijn. Dit is vooral frusterend omdat wij van zijn persoonlijk begeleidster horen hoe goed het de laatste tijd gaat met Bas op zijn huidige groep.

 

Op Oockeshoek 9 wonen 9 cliŽnten, een grotere groep dus als op Bas zijn huidige woonplek.

Er wordt dus geen rekening gehouden met het feit dat in alle verslagen van de stichting opgetekend staat dat Bas het best functioneert in een kleinere woongroep van 4 tot 6 cliŽnten. De stichting stelt nu: ďAls we hem maar aan de hand nemen om hem door zijn moeilijke leven te leiden is de plek waar Bas woont niet zo belangrijkĒ. Helaas zijn er niet zo veel handen beschikbaar als je 9 cliŽnten aan de hand moet nemen.

Het belangrijkste argument wat nu opgevoerd wordt is het feit dat er op de Lamastraat in de avonduren iemand extra moet worden ingezet.

Maar waar hebben wij het over zeg, Bas is drie avonden op de Lamastraat en zelfs deze zorg kan niet geleverd worden omdat het te duur zou zijn, en niet in het bedrijfsplan past. Een ander argument is dat de medewerkers op Oockeshoek 9 momenteel worden geschoold in de methode van Gentle Teaching. Het is echter de bedoeling dat alle medewerkers binnen de stichting deze scholing gaan doen en het geleerde dan overal gaan toepassen. Dit is daarom volgens ons ook geen argument.

 

Wij zouden in het gesprek van 19 september hebben gezegd dat wij de zorgovereenkomst op wilden zeggen, nou men heeft niet goed geluisterd.

Wij hebben toen gezegd ďin het uiterste geval halen wij Bas naar huis tot er een andere  oplossing isĒ wel enig verschil toch.

 

Nou weten wij ook wel dat deze website niet meewerkt aan een goede verstandhouding en dat zij zo snel mogelijk van dit gezeur af willen, dus wordt er van alles aan gedaan om ons te doen besluiten om de zorgovereenkomst te beŽindigen en wel zo spoedig mogelijk wat de stichting betreft. 

Helaas voor de stichting kan ik (moeder van Bas) ze mededelen dat dit niet in mijn bedoeling ligt. Zelfs als Bas straks een prachtig plekje heeft zal ik door gaan tot er recht gedaan wordt, voor Bas en de velen met hem. Door alle reacties die wij hebben gekregen, ook van medewerkers, worden wij alleen maar aangemoedigd om de misstanden binnen de stichting bespreekbaar te maken en wij blijven vechten voor de mensen die het het meest nodig hebben.

Dus lieve mensen deze website gaat voorlopig nog even door, blijf kijken.

 

Voor iedereen die ons steunt FIJNE FEESTDAGEN

 

 

.Terug